ასოციაციის დამფუძნებლები

 


ნათია შავდია
პროფესია: ექიმი


ნონა მინდიაშვილი
პროფესია: ექიმი


იმად მაქჰული
პროფესია: იურისტი

 


მანანა შარაშიძე
პროფესია: ექიმი

 


ამირან გიგუაშვილი
 
პროფესია: იურისტი