ასოციაციის მისია: საქართველო ალცჰაიმერის დაავადების გარეშე, საქართველოს ყველა მოქალაქე ინფორმირებულია ალცჰაიმერის შესახებ.